Osstem - mistäimplantti hoidon hinta muodostuu

Mistä implanttihoidon hinta muodostuu?

Implanttihoidon hintaan vaikuttaa monta tekijää. Perushinta muodostuu käytetyistä implanttiosista, proteettisista osista, lisämateriaaleista sekä hammaslääkärin ja muun hoitotiimin työstä. Implanttihoidon kustannukset ovat alimmillaan, mikäli implanttihoito voidaan tehdä kohtuuhintaisilla implanttiosilla ja ilman erityistoimenpiteitä. Jokainen potilas on yksilö ja hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Suomessa yhden hampaan implantointi maksaa n. 1500 € - 3000 € riippuen vastaanotosta. Sivustollamme emme voi antaa tarkkaa hinta-arviota tiedustelijoille. Tarkan hinta-arvion saa ainoastaan ottamalla yhteyttä hoitavaan lääkäriin. Osstem Implant -tuotteiden avulla vastaanotto voi tarjota kohtuuhintaisempaa implantointia.

Hoidon hintaa lisäävät tekijät

Aina ei implanttihoitoa voida aloittaa ilman lisätoimenpiteitä. Nämä toimenpiteet nostavat hoidon kustannuksia sekä yleensä myös hoitoon käytettyä aikaa.


Yleisimmät kustannuksia lisäävät syyt

Riittämätön suun terveys

Suun pitää olla terve ja esimerkiksi tulehduksista vapaa, jotta implanttihoito voidaan aloittaa. Suunterveyden yleistila selviää hammaslääkärin alkutarkastuksessa.

Liian vähän luuta

Mikäli implantointialueelta puuttuu luuta, joudutaan sitä kasvattamaan ennen kuin implantti voidaan asettaa paikoilleen. Ilman riittävää luumäärää ei implanttia saada riittävän tukevasti kiinni leukaluuhun. Usein luupuutos johtuu pitkään puuttuneesta hampaasta. Siksi olisi tärkeää, että puuttuva hammas korvattaisiin hammasimplantilla mahdollisimman nopeasti. Implanttihoidosta olisi hyvä tehdä päätös jo etukäteen varsinkin, jos hammasta ollaan vasta poistamassa. Luuduttamishoidot lisäävät aina implanttihoidon kustannuksia.

Osstem alaleuka luun kasvattaminen

Yläleuan taka-alue

Usein yläleuan leukaluu on takahampaiden alueella liian matala, jotta implantti voitaisiin asettaa tukevasti paikoilleen. Siksi luuta joudutaan kasvattamaan poskiontelon puolelle. Tästä toimenpiteestä käytetään nimeä poskiontelon pohjan kohotus eli sinuslift. Sinusliftissä poskiontelon peittävää kalvoa irrotetaan, jotta saadaan tilaa luuduttamismateriaalia varten. Implantti voidaan asentaa usein samassa yhteydessä sinusliftin kanssa.

Etualue - esteettinen alue

Etualueen implanttihoidot ovat esteettisesti haastavia. Usein etualueen implanttihoidoissa käytetään väliaikaisia proteettisia rakenteita ulkonäkösyistä. Väliaikaiset rakenteet ovat lisätöitä ja nostavat implantihoidon kokonaiskustannusta.

Osstem - esteettinenalue

Lisätutkimukset

Joskus joudutaan ottamaan normaalien ortopantomografiakuvien lisäksi myös ns. 3D-röntgenkuvat. 3D-röntgenkuvat antava paremman kuvan hoitavalle hammaslääkärille implantoitavan alueen anatomiasta, terveydentilasta ja esimerkiksi luun määrästä ja laadusta. 3D-röntgenkuvat otetaan yleensä vain tarvittaessa esimerkiksi silloin, jos epäillään, että luuta on liian vähän tai muoto ja tila on ongelmallinen. Usein röntgenkuvat arvioi lisäksi asiaan perehtynyt radiologian erikoishammaslääkäri.