Rekisteriseloste

 

Tämä on Kompodent:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.5.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Kompodent avoin yhtiö

Y-tunnus 2118802-2

Kappelikatu 11 45130 KOUVOLA

Puh. +358 (0) 45 6390289

www.kompodent.fi

 

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Stefan Ahlbom Kompodent

Puhelin +358 (0) 45 6390289

Kappelikatu 11, 45130 KOUVOLA

etunimi.sukunimi@kompodent.fi

 

 

3. Rekisterin nimi

 

Kompodent asiakasrekisteri

 

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

- Oikeudellinen etu

- Sopimussuhde 

Verkkosivuston käyttäjärekisteriin ja Kompodentin asiakasrekisteriin tallennettuja henkilötietojen käyttötarkoitus on mm. yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

 

5. Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteriin tallennettavia tietoja voivat olla: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, kuvat, logo), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista tuotteista, palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

Tietojen säilyttämiselle ei ole aikarajaa, mutta tietoja säilytetään vähintään viranomaismääräyksien vaatimat määräajat.

 

 

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. asiakkaan tilauksista, www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, ostetuista rekistereistä, julkisista lähteistä, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas on luovuttanut tietojaan.

 

 

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

 

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

 

Kompodent sähköisen uutiskirjeen välittäjänä toimii Mail Chimp-palvelu (www.mailchimp.com). Tietoa palvelun ehdoista ja yksityisyyden suojasta https://mailchimp.com/legal/

EU-U.S. Privacy Shield Framework: https://www.privacyshield.gov

Palveluun annettavat tiedot ovat uutiskirjeen tilaajan sähköpostiosoite ja valinnaisesti etu- ja sukunimi. Osoitteet ja niiden käyttö on Kompodentin hallintatilin alaisuudessa, johon on pääsy rajatuilla henkilöillä.

 

Sivustoillamme (kompodent.fi, hammasimplantit.fi, kivutonpuudutus.fi, examvision.fi) käytetään Google Analytics -palvelua. https://www.google.com/analytics/terms/fi.html

EU-U.S. Privacy Shield Framework:  https://www.privacyshield.gov

Google Analytics on Kompodentin hallintatilin alaisuudessa, johon on pääsy rajatuilla henkilöillä.

 

 

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

 

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).